VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

 

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

" Tudomásul veszem, hogy az Ad Apex Kft 1213 Budapest, Mázoló utca 18. adatkezelő által a www.artpub.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

- Név

- Cím

- Telefonszám

- Email cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff"


 

 

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

 

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez (jogszabály szerint 48 órán belül) nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve: magyar.

 

Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül _elektronikus úton_ létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

 

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

 

Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.

 

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

 

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 57, Mozilla Firefox 44, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

 

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

 

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

 

Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést kiskorú személlyel.

 

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Email: info@art-pub.hu; Telefon: +36-1-2831353 vagy +36-30-491-9797; Levelezési cím: Ad Apex Kft. 1213 Budapest, Mázoló u. 18. 2.em.10.) rendelkezésére áll.

 

 

 

 

JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL

a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"

szóló Kormányrendelet szerint

 

 

A)

 

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el:

 

Ad Apex Kft.

-----------------------------------------------------------

Székhely és postacím: 1213 Budapest, Mázoló u. 18. 2.em.10.

Cégjegyzékszám: 01-09-863977

Adószám: 13606060-2-43

NAIH Engedélyszám: 120502/2017

 

Ügyfélszolgálat H-V: 11h-23h

 

Email: info@art-pub.hu

Telefon: +36-1-2831353 vagy +36-30-491-9797

 

 

B)

 

Szolgáltató fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).

 

Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat).

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást.

 

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

 

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

 

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

 

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

 

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóvel. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

 

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

 

Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

 

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk tartalmazza.

 

 

C)

 

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

 

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a Viacom Informatikai Kft. üzemelteti (2225 Üllő, Gyár u. 8., Magyarország, e-mail: webadmin@viacomkft.hu, tel.: +36 1 348-5000, hívásfogadás: hétfő - péntek: 8:00-18:00, szombat, vasárnap és ünnepnapokon zárva).

 

Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

 

 

D)

 

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

 

A Szolgáltató köteles szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott ételeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

 

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben és/vagy utalvánnyal a futár részére személyesen, vagy előzetesen bankkártyával, SZÉP kártyával vagy Erzsébet kártyával megfizetni.

 

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

 

Ha a megrendelt ételek közül kivételesen pillanatnyilag valamelyik kért tétel nem elérhető, akkor email vagy telefon útján egyedi egyeztetést kezdeményezünk.

 

Abban az esetben, ha a megrendelt étel pontos kiszállítását szeretné megtudni, munkatársaink H-V 11:00-23:00 között emailben a info@artpub.hu címen, telefonon a +36-1-2831353 vagy +36-30-491-9797 számon  tudnak felvilágosítást adni.

 

 

Szállítási tájékoztató

----------------------

 

A weboldalon megrendelt ételeket és üdítőitalokat minden esetben futárszolgálat szállítja ki, amellyel kapcsolatban külön szállítási költség a vásárlót nem terheli.

 

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő kiszállításra vonatkozik.

 

A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a szállítmány érkezéséről.

 

Ha az adott címen a vásárló nem elérhető és a futár telefonon sem tudja elérni, akkor a rendelt ételt visszaviszi Szolgáltatóhoz, és az újbóli kiszállítást aznapra már nem tudja vállalni, más napra pedig Szolgáltató elvi okokból nem szállít - mert csak frissen készített ételeket szállít.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítmány tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány, sérülés vagy hibás szállítás ténye a fuvarlevélen (futárnál okiratban) rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a szállítmány tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

 

Hibás tételt jelent, ha Szolgáltató nem a megrendelt ételt szállította ki és ezért a kiszállított terméket a vásárló nem akarja elfogadni. Ezesetben a helyesbített újraszállítás költsége Szolgáltatót terheli, a kellékszavatosság polgári jogi elvei alapján (jelen tájékoztatónk I.sz. melléklete).

 

 

 

E)

 

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az szállított termékek kézhezvétele közötti időszakban.

 

A weboldal adatkezelési biztonságát az Avast! WebShield tanúsítvány (RSA 256b sha1) adja.

 

 

Fizetési lehetőségek:

---------------------

 

1. Készpénzben a futárnál

 

A weboldalon a rendelés feladásánál a fizetési mód kiválasztásakor jelezni kell, ha nagyobb címlettel (10.000 Ft-os vagy 20.000 Ft-os) kíván fizetni.

 

2. TICKET RESTAURANT, SODEXHO, ERZSÉBET és POSTA PALETTA étkezési utalványokat elfogadunk, az utalványokat a futárok veszik át.

 

Erzsébet kártyával a futárnál mobil terminálon lehet fizetni.

 

 

3. SZÉP Kártyával

 

SZÉP Kártyával jelenleg csak online, a webshopon keresztül lehet fizetni, a futár - jelenleg, jelen tájékoztató kelte napjával érvényesen - nem visz magával ecélból kézi terminált minden vásárlónkhoz.

 

Online MKB SZÉP, OTP SZÉP és K&H SZÉP Kártyával fizethet.

 

Az MKB SZÉP rendszert az MKB SZÉP Egészségpénztár önálló internetes terminálján keresztül biztosítja (biztonság: Comodo Positive SSL).

 

Az OTP SZÉP rendszer az OTPDirekt.hu védett (HTTPS: Symantec EV G3) website keretén belül működik.

 

A K&H SZÉP rendszer a K&H Bank internetes terminál rendszerén működik (HTTPS: DigiCert SHA2).

 

 

4. Bankkártyával

 

Az OTPDirekt webes Bankkártya-elfogadás az OTPDirekt.hu védett (HTTPS) website keretén belül működik.

 

Részletesebb információk:

=>

http://www.artpub.hu/tajekoztatas-bankkartyas-fizetesrol/

 

Bankkártyával a futárnál is lehet fizetni, mobil terminálon.

 

 

F)

 

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

 

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36-1-2831353 vagy +36-30-491-9797.

 

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).

 

 

G)

 

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

 

 

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

 

Webáruházunkban regisztrációt követően vásárolhat. A regisztráció kényelmes és hasznos abban, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során Önnek a szállítási és számlázási adatait újra begépelnie.

 

A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki átveszi a küldeményt.

 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

 

A webárház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.

 

 

MEGRENDELÉS

 

A megrendelés összeállítása

 

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak.

 

A megvásárolható termékek mellett található a "KOSÁR" gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Jobboldalt mindig megjelenik és frissül a vásárlói kosár aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.

 

 

A megrendelés elküldése

 

A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási és a szállítási címet rögzíteni.

 

Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket, szállítási költséget és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz. Itt lehet megjegyzést adni a rendeléshez (ami a futár munkáját is segíti).

 

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

 

Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a válaszott szállítási és fizetési módot ellenőrizte, görgessen lejjebb.

 

Jelölje be a "Használati feltételek elfogadása" négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson a zöld hátterű "RENDELÉS KÜLDÉSE" gombra. Ezzel az esetlegesen javítandó adatbeviteli hibák javításra kerülnek, az új adatok mentésre kerülnek.

 

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "RENDELÉS KÜLDÉSE" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

 

Vásárló a "RENDELÉS KÜLDÉSE" gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni.

 

A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

 

 

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

 

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz.

 

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

 

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ezügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

 

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

 

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér.

 

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha esetileg a termék elkészítéséhez szükséges alapanyag nem áll rendelkezésünkre. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

 

 

VÉTELÁR

 

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag küldjük ki esetileg díjmentes szállítással, a megadott szállítási címre. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni a leegyeztetett fizetési móddal.

 

 

TERMÉKLEÍRÁSOK

 

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció.

 

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

 

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 

 

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

 

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállításra és az étel csomagolására külön költséget nem számítunk fel.

 

 

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

Minden kiszállításra garanciát kell vállalunk.

 

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).

 

 

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS:

 

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt a info@artpub.hu email címen vagy a +36-1-2831353 vagy +36-30-491-9797 telefonszámon.

 

2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

 

A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást.

 

A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja meg.

 

 

Kérjük, hogy átvétel előtt a csomag és a termék(ek) meglétét és állapotát ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben bármilyen tartalmi eltérést vagy fizikai sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítást végző futárral!

 

 

H)

 

ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

 

Az étel és ital kiszállítás (vendéglátás) esetében, ahol az ételek és termékek összeállítását (mint szállítmányt) a fogyasztó a saját, kifejezett igénye szerint állítatja össze, elállásnak helye nincs.

 

JOGI INDOKOLÁS:

 

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

 

 

I)

 

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

 

2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budapesti II. és III. Kerületi Bírósága.

 

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

 

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

    Telefonszáma: (1) 488-2131

    Fax száma: (1) 488-2186

    Név: Dr. Baranovszky György

    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy a Szolgáltatót (Ad Apex Kft.) terheli felelősség.

 

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

 

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

 

 

J)

 

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

 

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566

2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257

2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096

45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547

19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

 

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

 

 

Z)

Záradék

 

Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

 

 

 

1.sz. melléklet

 

 

A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója

 

1. Kellékszavatosság

 

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.

 

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Ad Apex Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

 

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

 

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új (nem használt) termékekre vonatkozik.

 

Jelen weboldalunkon vásárolható termékek egyike sem tartozik ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá.

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2017.05.10-től.

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint


Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti számla kibocsátásához szükséges adatok.


Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek